Арашков Бранислав

Директор школе

 

 

Стаменковић Снежана

Педагог

 

 

Драган Љиљана

Секретар школе

Ировић Аленка

Шеф рачуноводства

 

Арашков Милица

Библиотекар

Живанчев Виторка

теткица

 

Уршикић Негица

теткица

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

"МАРА ЈАНКОВИЋ" У КУСИЋУ

  

Бранислав Арашков, директор

Љиљана Драган  секретар

Видановић Драгана, педагог

Аленка Ировић, шеф рачуноводства

Арашков Милица, библиотекар

 

ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

"МАРА ЈАНКОВИЋ" У КУСИЋУ

  

Виторка Живанчев  помоћни радник,

Негица Уршикић помоћни радник,

Младен Живанчев  ложач и мајстор

Божидар Дрндар домар