КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА

Школска година

Укупан број ученика у школи

2004-2005

124

2005-2006

121

2006-2007

109

2007-2008

109

2008-2009

105

2009-2010

96

2010-2011

96

2011/2012 90
2012/2013 88
2013/2014 92
2014/2015 96

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                                                          Успех ученика на крају школске 20013/2014 године.