ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА И ОДЕЉЕЊА ПО НАСТАВНИЦИМА 2014-2015

Ред.

број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Предмет

који предаје

Раз. и одељ. у ком предаје

Разредни

старешина

Број

часова

1.

Снежана Влајковац

Разредна настава

2

4

18

2.

Олгица Стошић

Разредна настава

3

1

18

3.

Милица Арашков

Разредна настава

4

2

18

4.

Олгица Срдановић

Разредна настава

1

3

18

5.

Снежана Стојанов

 

хемија

7,8

 

4

6.

Брадваревић Јелена

физика

6,7,8

 

6

7.

Марија Тодоровић

српски језик

5,6,7,8

 

17

8.

Милован Ракић

историја

6,7,8,

 

6

9.

Зорица Влајковац

Информатика и рачунарство

5,6,7,8

5

18

10.

Игор Јовановић

географија

5,6,7,8

 

7

11.

Санела Ђурђевић( на трудничком боловању) мења је

Иштванић Вилма

руски језик

5,6,7,8

 6

8

12.

Данијела Стрнад

музичка култура

5,6,7,8

 7

5

13.

Драгица Рогач

техничко и информатичко образовање

5,6,7,8

 

8

14.

Никола Мирчов

физичко васпитање

5,6,7,8

 

8

15.

Јоца Стојановић

ликовна култура

5,6,7,8

 

5

16.

Драган Томашевић

математика,

5,6,7,8

8

18

17.

Софија Петровић

биологија

5,6,7,8

 

8

18.

Снежана Милојевић (на трудничком боловању) мења је

Црноглавац Јована

енглески језик

2,3,5,6,7,8

 

12

19.

Смиљанић Драган

енглески језик

2,3

 

4

20.

Војислав Благојевић

верска настава

1,2,3,4,5,6,7,8

 

8

21.

Тодор Царан

физичко васпитање

7,8

 

4